OM ÅAIL

SANE ALLIANSEIDRETTSLAG


Åsane Allianse Idrettslag


Åsane Allianse Idrettslag ble stiftet 4.nov 1971.  Omorganisert til Allianse IL i 1997.


Åsane Allianseidrettslag består av 7 lag med tilsammen ca. 2000 aktive utøvere innen fotball, turn, håndball, amerikansk fotball og cheerleading og allidrett.


Lagene er egne juridiske enheter.


Medlemmene i lagene er også medlem i Allianseidrettslaget.  ÅAIL har driftsansvaret for baner og klubbhuset.


ÅAIL tar initiativ til oppgaver som skal koordineres mellom lagene, representerer lagene i idrettspolitiske saker og koordinerer miljø- og kulturtiltak i idrettslagets nedslagsfelt.


Postadresse: Åsane Allianseidrettslag, Åslia 1, 5115 Ulset