HJEM

ÅSANE ALLIANSEIDRETTSLAG

Inkalling til ekstraordinært Årsmøte


  • Dato: Onsdag27. september 2023.
  • Tid: 20.00
  • Sted: Kafé Curling, Åsane Arena.


Benytt inngang ved Kafé Curling. Inngang fra nordsiden i Åsane Arena. Vis-a-vis Sandhall - og gå opp til 2. etasje.


For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.


Innkalling og dagsorden for møtet.


Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:


1.Godkjenne de stemmeberettigete.

2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Behandle styrets forslag vedrørende en sammenslåing mellom klubbene - Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball i overordnet organisatorisk ledd.

Det vil bli en gjennomgang av sammenslåingsprosessen.

5.Stemme over styrets innstilling om å godkjenne en sammenslåing av Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball i overordnet organisatorisk ledd

.

Her er sakspapirer/notat.


Vel møtt!


Ekstraordinære årsmøter for Åsane Fotball Damer og Åsane Fotball blir også avholdt samme dag og sted, henholdsvis klokken 18.00 og 19.00. 

Nytt fra idrettskretsen mai 2015. les mer


HER KAN DU BLANT ANNET LESE OM:


1.HMS for idrettslag – 2 timers gratis samling

2.Søk om vare- og tjenestemoms-kompensasjon for 2015.

3.Ungdoms OL 2016 – fakkelturneen gjennom Hordaland

4.Økt tildeling til lokalidretten
Klubbhus

Leies ut i begrenset omfang.

Forespørsel om leie:

Ta kontakt med

Rita Skaar

mobil:  411 23 637


mellom kl. 10-18 på hverdager

Klubbhuset er plassert sentralt på

Rolland og er idrettslagets møte-/festlokale og garderobeanlegg

for grusbanene på Rolland.


Adresse: Åslia 1, 5115 Ulset.